Roel Heremans

SoundLab #3 Seeing Sound :

A composition made with sounds found in the media market:

http://soundcloud.com/roelh/elektrodynamisch

xR

Previously…

http://vimeo.com/11113010

Roel Heremans is currently studying Radio at the RITS in Brussels and he is interested in sound in it’s manner manifestations.

This is a manifesto by Roel :

Een radio is een toestel dat boodschappen van zender naar ontvanger stuurt.

Is radio dan in wezen egocentrisch of altruïstisch?

Geen van beiden.

Radio kan men niet opvatten als een duale relatie tussen zender en ontvanger.

Het draait slechts om één ding.

Met name het resultaat. De mentale constructie in het hoofd van de luisteraar, die door beide partijen kan beïnvloed worden.

Radio draait om de samenwerking van twee subjecten (zender en ontvanger) die via een object (radiotoestel) een constructie kunnen triggeren.

Radio suggereert een ruimte die de luisteraar naar eigen fantasie kan creëren. Radio speelt dus op de creativiteit van de luisteraar.

Je zou haast denken, hoe creatiever de luisteraar, hoe meer genot hij heeft bij het luisteren.

Dit impliceert een potentieel zeer grote ambiguïteit.

De zender kan de luisteraar confronteren met een creatiedilemma, waar de luisteraar dan zijn eigen interpretatie aan kan geven.

Maar de zender kan ook met dezelfde woorden in een andere context andere beelden suggereren.

Er is langs beide kanten sprake van beïnvloeding op het resultaat.

Er zijn zelden zo confronterende en zuivere beelden te percipiëren in deze wereld dan je eigen geconstrueerde visualisaties.

In dagen waar kinderen worden gestimuleerd om creatief te zijn, maar dan binnen de kaders van afgewerkte audiovisuele simulaties, kan radio misschien een rol spelen in de ontwikkeling van de creativiteit.

Radio als herstel van de creativiteit.

In wezen is Radio een zeer intiem en persoonlijk medium omdat ze de luisteraar confronteert met zijn eigen creaties.

Mijn ideale radio zou een plek zijn waar de zender suggereert naar prachtige plekken waar de dingen trager lopen en inerter zijn dan in deze fenomenologische heksenketel.

Het is een plek waar ik naar kan ontsnappen, een plek waar verhalen verteld worden en waar ik op een subtiele wijze voor creatiedilemmas kom te staan.

Alle delen van het proces met als eindresultaat de visualisatie, worden op een polypoëtische manier ingevuld.

Dat wil zeggen, alles wat gesuggereerd wordt, is poëzie maar ook het gebruik van stemmen en geluiden is poëzie.

In het hedendaagse radiolandschap wordt hier veel te weinig op ingespeeld.

Voor mij is het hedendaagse radiolandschap te herleiden tot twee dingen en een nevenschikkend voegwoord;

informatie en/of/over/als/ muziek.

Natuurlijk zijn er reportages en misschien wat voorgelezen gedichten maar de klemtoon ligt op informatie en muziek.

Misschien is dat de rol dat het medium nog heeft heden ten dage.

Als arbitraire muziekdoos of rigide informatieparafraseerder in de auto, als abstract gezelschap thuis.

Maar omdat dat besef enkel kwaliteit van productie in de weg kan staan, maak ik mijn eerste grondstelling en tevens voorwaarde van mijn manifest:

Op geen enkel moment wordt er rekening gehouden met de luisteraar.

Als radiomaker moet je je enkel richten op de content en de kwaliteit ervan.

Dit omdat paradoxaal genoeg volgens mij de synthese tussen luisteraar en zender zit in het niet kennen van de ander.

De onvoorspelbaarheid of de verassing is ook een belangrijk motief binnen mijn manifest.

Wat te vermijden is, is dat je stramienen aanmaakt. Herhaling is immers verdovend. Voor de verteller en voor de luisteraar.

Daarom wordt in mijn ideale radio alles altijd opnieuw bekritiseerd, uitgedacht en gecreëerd.

Om te vermijden in formats te hervallen, is het gebruik van een vervreemdingseffect noodzakelijk.

Het laat de luisteraar reflecteren over zijn rol, de rol van de presentator en de rol van het medium.

Der verfremdungseffekt, zoals Bertold Brecht het zou noemen, heeft ook de functie als bron van surrealisme of mystiek.

Radio als medium is bijzonder intiem en persoonlijk omdat de zender de luisteraar confronteert met zijn eigen creaties.

Op sommige momenten kunnen uitzendingen intense angst veroorzaken (kijk naar War Of The Worlds)

Om herhaling of gewoonte te vermijden heb ik binnen mijn ideale radio een techniek:

Radio is GELUID

GELUID is onder te verdelen in

– audio(kunst)

– muziek

– informatie

– poëzie

– filosofie

– documentaire

– hoorspel

Deze begrippen schrijf je op briefjes en steek je in een zak.

– IN

– ALS

– EN

Deze nevenschikkende voegwoorden schrijf je op briefjes en steek je ook in een zak.

Stel nu dat je een programma maakt dat op systematische tijdstippen on air gaat,

dan kan je bepalen wat je gaat doen door

1. Twee briefjes uit de eerste zak te nemen

2. Eén briefje uit de tweede zak te nemen

Als resultaat kunnen we bijvoorbeeld hebben: audio(kunst) in poëzie OF filosofie in documentaire.

Deze techniek zorgt ervoor dat we de schemerzone tussen 2 klassieke formats proberen op te zoeken.

Met de nodige creatieve invulling is elke uitzending een nieuwe ludiek gecreëerde wereld.

Om even terug te komen op het feit dat radio vandaag enkel nog kan dienen als muziekdoos in de auto en gezelschap thuis,

moeten we de tijd nemen om even te reflecteren over radio/audio geïmplementeerd in een transmediaal landschap.

Zo heeft radio/audio veel oningevulde mogelijkheden op het net.

Hier gelden echter andere regels dan bij de klassieke radio.

Zo is er geen sprake meer van visualisatie.

Jij schept als websitebouwer je eigen wereld.

Daarom is de samenwerking tussen zender en ontvanger meer letterlijk en minder metafysisch.

Er wordt letterlijk om input gevraagd.

De implicatie van het internet is dat audio ondergeschikt is aan beeld en dat de twee meestal gelieerd zijn.

Een voordeel is wel dat je verschillende inputs van bezoekers/luisteraars tegelijk in de output kunt steken.

Concreet zijn er twee manieren om de website van audiocontent te voorzien:

– de bezoeker/luisteraar spreekt iets in via microfoon waardoor de website direct/indirect op gegevens kan inspelen.

– de bezoeker/luisteraar stuurt een file door via een uploadpagina.

Hier kan je hetzelfde ludieke spelconcept op toepassen:

Radio is GELUID

GELUID is onder te verdelen in

– audio(kunst)

– muziek

– informatie

– poëzie

– filosofie

– documentaire

– hoorspel

Deze begrippen schrijf je op briefjes en steek je in een zak.

– IN

– ALS

– EN

Deze nevenschikkende voegwoorden schrijf je op briefjes en steek je ook in een zak.

– op website waar files opgenomen worden via microfoon (live)

– op website waar files doorgestuurd worden via uploadpagina (niet live)

Deze begrippen schrijf je op briefjes en steek je in een zak.

Als je een website wil bouwen gericht op een audio ervaring dan ga je als volgt te werk.

1. Neem twee briefjes uit de eerste zak

2. Neem één briefje uit de tweede zak

3. Neem één briefje uit de derde zak

Mogelijke resultaten kunnen dan zijn muziek en poëzie op website waar files opgenomen worden via microfoon

OF

Filosofie in audiokunst op website waar files doorgestuurd worden via uploadpagina.

Met de nodige creatieve invulling is dit de basis om een conceptuele audiowebsite te bouwen.

Helaas echter is het huidige transmediale landschap complexer dan dat.

Maar ik ben er absoluut van overtuigd dat we moeten strijden voor onze plaats op het world wide web

Sterker nog, er is een stelling die beweert dat het proletariaat ten tijde Marx is getransformeerd tot iets wat men het digitariaat noemt.

Het gaat om een klasse dat enkel zijn arbeid met behulp van computer en internetverbinding in de strijd kan gooien.

Als motief tot auditieve contestaire kunst kan dat wel tellen.

Ik hoop dat ik binnen enkele jaren een degelijk manifest kan maken van mijn ideale radio/audio in een transmediale context,

maar tot die tijd is dit de essentie van mijn hedendaagse ideale radio:

Mijn ideale radio (lees: mijn door sonore geluiden gevisualiseerde wereld) zou er één zijn waar verhalen verteld worden. Een mystieke wereld waar filosofische en ethische vraagstukken aanwezig zijn en het sublieme niet veraf. Een wereld waar lo-fi muziek, vervreemding en poëzie alomtegenwoordig zijn. Een wereld waar al deze aparte begrippen, juist omdat ze APARTE begrippen zijn, worden uitgespeeld tegen elkaar. Elk gegeven kan anders gehoord worden zodat de luisteraar helemaal zelf zijn eigen verhaal kan creëren. In die ideale wereld komt dezelfde metafoor verschillende keren voor zodat zij in elke mogelijke context een andere connotatie krijgt. Mijn ideale radio zet luisteraars aan te reflecteren over zichzelf, over zichzelf in de wereld, over zichzelf in mogelijke structuren en/of (re)constructies. Mijn ideale radio confronteert de luisteraar met de gedachte dat enkel de dingen in zijn eigen hoofd van hem zijn, mijn ideale radio dwingt de luisteraar tot verlichting.

Advertisements

2 Responses to Roel Heremans

  1. Src says:

    Dat is zo waar wat ge allemaal zegt Roel, ik voel u echt volledig man. Echt prachtig

  2. Shrk says:

    Say what and the who now?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s